www.swjozef.stargard.pl
Historia szkoły


Odzyskanie przez Rzeczpospolita suwerenności w roku 1989, umożliwilo powstanie niepublicznego szkolnictwa w Polsce. Ówczesny proboszcz ks. Zbigniew Rakiej TChr, pełniący funkcję Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, pozyskał dla parafii sw. Józefa teren i budynek obecnej szkoły. Cztery lata później z inicjatywy wyżej wymienionego proboszcza ks. Zbigniewa Rakieja TChr i ks. Ryszarda Szymanika TChr utworzono w Stargardzie Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
Pierwszym prefektem szkoły został ks. Ryszard Szymanik TChr. Po nim objął to stanowisko ks. Rafal Hoczek TChr, następnie ks. Matei Catargiu TChr. 1 września 2002 roku do istnienia zostało powołane Gimnazjum Katolickie przy współpracy dwóch osób: wicedyrektora - pani Danuty Stankiewicz i inicjatora pomysłu ówczesnego dyrektora ks. Pawła Urbanka TChr. W tym czasie istniały dwie szkoły: Liceum Katolickie (założone przez ks. Zbigniewa Rakieja TChr) i Gimnazjum Katolickie. Po powołaniu do istnienia gimnazjum, Dyrektor Szkoły przekształcił ją w Zespół Szkół Katolickich. Od 2006 roku ostatecznie szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum Katolickie.
Od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. dyrektorem szkoły był ks. Paweł Urbanek TChr.
Od 1 września 2008 r. dyrektorem szkoły jest mgr Maria Iwona Jasek a prefektem ks. Marcin Stefanik TChr. W październiku 2008 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia naszej szkole. Patronem został salezjanin Kardynał August Hlond - założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Rok później odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Stargardzie ks. Jarosława Staszewskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Ryszarda Wasiłka, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie p. Michała Jacha, Właściciela firmy "GRANITEX" p. Stanisława Jasek oraz Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej p. Stanisława Figla.
W czerwcu 2010 r. uroczyście pożegnaliśmy prefekta ks. Marcina. Z dniem 1 września 2010 r. nowym prefektem w naszej szkole został ks. Paweł Jasina TChr.
W czerwcu 2013 r. uroczyście pożegnaliśmy w naszej szkole prefekta ks. Pawła Jasinę TChr a z dniem 1 września 2013 r. nowym prefektem został ks. Łukasz Klimek TChr.
W czerwcu 2016 r. uroczyście pożegnaliśmy w naszej szkole prefekta ks. Łukasza Klimka TChr a z dniem 1 września 2016 r. nowym prefektem został ks. Krzysztof Jeruzalski TChr. W czerwcu 2017 r. uroczyście pożegnaliśmy prefekta szkoły ks. Krzysztofa Jeruzalskiego TChr a od 1 września 2017 r. nowym prefektem został ks. Robert Ozimkiewicz TChr. W czerwcu 2018 r. uroczyście pożegnaliśmy prefekta szkoły ks. Roberta Ozimkiewicza TChr a od 1 września 2018 r. nowym prefektem został ks. Grzegorz Suski TChr.
Od dnia 1 września 2018 r. Gimnazjum Katolickie przekształciło się w Katolickie Liceum Ogólnokształcące.


Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly