www.swjozef.stargard.pl
EGZAMIN GIMNAZJALNY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W GIMNAZJUM KATOLICKIM IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W STARGARDZIE
Plik zapisany w PDF

EGZAMIN GIMNAZJALNY JEST POWSZECHNY I OBOWIĄZKOWY. PRZYSTAPIENIE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI EGZAMINU JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY.


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 10 KWIETNIA 2019 R.
godzina 9:00 czas 60 minut *
EGZAMIN Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte
* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
przerwa 10:00 - 11:00
godzina 11:00 czas 90 minut*
EGZAMIN Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO
w arkuszu egzaminacyjnym zadania zamknięte i otwarte
*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 45 minut
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 11 KWIETNIA 2019 R.
godzina 9:00 czas 60 minut *
EGZAMIN Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
(biologia, chemia, fizyka, geografia)
w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte
* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
przerwa 10:00 - 11:00
godzina 11:00 czas 90 minut*
EGZAMIN Z ZAKRESU MATEMATYKI
w arkuszu egzaminacyjnym zadania zamknięte i otwarte
*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 45 minut
CZĘŚĆ JĘZYKOWA 12 KWIETNIA 2019 R.
godzina 9:00 czas 60 minut *
EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy
w arkuszu egzaminacyjnym wyłącznie zadania zamknięte
* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
przerwa 10:00 - 11:00
godzina 11:00 czas 60 minut*
EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM** Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy
w arkuszu egzaminacyjnym zadania zamknięte i otwarte
*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut
** uczniowie, którzy spośród języków nauczanych w gimnazjum wybrali do zdawania język, którego uczyli się w szkole podstawowej, a także inni uczniowie, którzy dodatkowo zdeklarowali przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym - zobowiązani są do zdawania egzaminu z tego języka obcego na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly