www.swjozef.stargard.pl
Cel i oferta szkoły


SERDECZNIE ZAPRASZAM

Pracowników, Rodziców, Uczniów oraz Wszystkich Tych,
którym na sercu leży byt Szkoły Katolickiej w Stargardzie


NA DZIEŃ SKUPIENIA

tematem będzie: Modlitwa Przebłagalna o odrodzenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie
prowadzący: I-szy Prefekt Szkoły, ks. Ryszard Szymanik
termin: 17 marca 2018 r. (sobota) o godzinie 15:00
miejsce: aula Szkoły Katolickiej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 3

Dyrektor Szkoły
Maria Iwona Jasek


Konto bankowe do wpłacania za czesne:

na r-ek bankowy w ALIOR BANKU
nr 38 2490 0005 0000 4510 7210 2864


Film przedstawiający wyobrażenie o szkole katolickiej - zobacz więcej ...

CEL SZKOŁY:

Zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona  i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych;
program wychowawczy wspomagający ucznia;
nauczanie języków obcych oraz niektórych przedmiotów ogólnokształcących w zwiększonym wymiarze godzin tygodniowo;
wycieczki klasowe (raz w roku wycieczka zagraniczna);
możliwość korzystania z sali komputerowej;
możliwość rozwijania zdolności sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i dziennikarskich.


SZKOŁA OFERUJE:

bezpieczeństwo ucznia w szkole;
kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;
pełną współpracę z domem rodzinnym w trosce o młodego człowieka;
indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;
rodzinną, domową atmosferę;
zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;
dwa języki obce: angielski – 3 godz. lekcyjne tygodniowo, niemiecki – 2 godz. lekcyjne tygodniowo, każdy na dwóch poziomach zaawansowania
dodatkowo naukę języka francuskiego.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly